Divadlo Dneška

Mezinárodní festival a konference dokumentárního divadla

Divadlo Dneška

O projektu

Divadelní soubor Tantehorse ve spolupráci s Palácem Akropolis chystá na 7. až 11. září unikátní jednoroční mezinárodní festival a konferenci dokumentárního divadla. Divadlo dneška během pěti dnů představí pět souborů, které spojuje zájem o současná společenská témata a vnímají divadlo jako důležitý nástroj pro jejich komunikaci. Diváci se mohou těšit na představení plná autentických příběhů, svědectví a dokumentárních materiálů, která zprostředkují silné a emotivní divadelní zážitky.

Hosté festivalu:

  • Hotel Europa (PT) je mezinárodní inovativní a provokativní divadelní soubor, který využívá autentické příběhy, rozhovory a reálné dokumenty a následně je přetváří do divadelních inscenací.
  • Divadlo NIE (NO, ČR, GBR) se specializuje na vyprávění příběhů, které jsou často inspirovány skutečnými událostmi a osobními zkušenostmi. Jejich inscenace kombinují vyprávění s vizuálními a fyzickými prvky.
  • Holubová, Kočárková, Štarhová (ČR) se orientuje na dokumentární divadlo, které kombinuje prvky skutečných příběhů, osobních svědectví a historických událostí.
  • Spitfire Company (ČR) se ve svých projektech zabývá aktuálními společenskými a politickými tématy. Jejich práce reflektuje současné problémy a výzvy, čímž otevírá prostor pro dialog a zamyšlení.
  • Tantehorse (ČR) je soubor známý svým inovativním a interdisciplinárním přístupem, který kombinuje pohybové divadlo, tanec, vizuální umění s prvky dokumentárního divadla.

Součástí festivalu bude také odborná konference, která se uskuteční 8. září 2024. Konference bude v angličtině a zaměří se na současné podoby dokumentárního divadla. Poskytne prostor pro diskusi a výměnu zkušeností mezi zúčastněnými soubory a odbornou veřejností. Účastníci konference budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s různými přístupy zúčastněných souborů k tvorbě dokumentárního divadla, sdílet své zkušenosti a diskutovat o výzvách a možnostech tohoto specifického uměleckého žánru.

Konference začne představením zúčastněných souborů, které představí své metodiky a techniky přístupu k dokumentárnímu divadlu. Bude se diskutovat o tom, co pro jednotlivé soubory znamená dokument a proč z něj ve své tvorbě vycházejí. Dalším významným bodem bude zkoumání vztahu mezi dokumentárním divadlem a aktivismem a také zamyšlení nad tím, jak toto spojení může přispět ke společenským změnám.

Inscenace

Partneři projektu